Na začátku 21. století začala velká regulace řeky Moravy.

První loď projela Baťovým kanálem 3. prosince 1938.

Nákladní plavba na Baťově kanále byla ukončena v roce 1948.

Provoz osobní dopravy na Baťově kanále byl obnoven po roce 1989.

Říční plavební komory mají délku do 40 m.

Nákladní lodě měly nosnost do 1500 tun.

Hloubka Baťova kanálu je minimálně 1,5 m.

Informace k zodpovězení této otázky najdeš v knížce na straně 6 až 12