Kdo má přednost v plavbě?

Jak se potkávají malá plavidla na plavebním kanále?

Kterou stranou předjet plavidlo na plavebním kanále?

Kdy pluje do plavební komory loď osobní dopravy?

Informace k zodpovězení této otázky najdeš v knížce na straně 30