1. Přinese vláhu z nebe.
  2. Položí peřinu po kraji.
  3. Občas na chvíli vykoukne.
  4. Kraj ovládne bílá tma.
  5. Vytvoří vlny na hladině.
  6. Ani mráček na obloze.

Informace k zodpovězení této otázky najdeš v knížce na straně 27