1. Přinese vláhu z nebe.
  2. Vytvoří vlny na hladině.
  3. Občas na chvíli vykoukne.
  4. Ani mráček na obloze.
  5. Kraj ovládne bílá tma.
  6. Položí peřinu po kraji.

Informace k zodpovězení této otázky najdeš v knížce na straně 27