Při povodňovém stavu je plavba na řece zakázána.

V plavebním kanále je silný proud vody.

V plavebním kanále se mění výška vodní hladiny jako v řece.

Jez zlepšuje podmínky pro plavbu.

Přes jez je povoleno proplutí.

Plavební komora umožní překonat výškový rozdíl.

Vrata plavební komory se otevřou při vyrovnání hladiny.

Lano z plavidla se vyvazuje na pachole v přístavním molu.

Plavidlo se může vyvazovat za stromy, zábradlí a sloupy.

Informace k zodpovězení této otázky najdeš v knížce na straně 19 až 31